تصویر

مائده شاطالبی

آخرین ورودی: 1 ثانیه قبل

مدرس شیمی و علوم

درباره ما

مدرس شیمی و علوم کلیه پایه های تحصیلی دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان و جزو استعدادهای درخشان این دانشگاه

مهارت ها و ابزار

آموزش

آموزش

لیسانس شیمی کاربردی
دانشگاه صنعتی اصفهان

جزو استعدادهای درخشان دانشگاه و ورود ب دوره کارشناسی ارشد با شرط معدل

1392 تا 1395
فوق لیسانس شیمی آلی
دانشگاه صنعتی اصفهان

جزو استعدادهای درخشان دانشگاه

تجربه کاری

1394 -در حال حاضر مشغول به کار
مدرس
موسسه آموزش خصوصی

بنده در اموزشگاه های مختلفی تدریس داشته ام.

درحال آپلود