تصویر

سامان قبادی

آخرین ورودی: 1 ثانیه قبل

کارشناس خرید

درباره ما

مجرب و متبحر در تدارکات و خرید داخلی - منبع یابی و قرارداد با تامین کنندگان - امور مالی و وصول مطالبات - ترابری - اداری کاملا عملیاتی و اجرایی با مسئولیت پذیری و پیگیری فوق العاده مستعد و‌موافق تایم کاری بالا و مسافرت کاری داخلی‌و خارجی~

مهارت ها و ابزار

ویندوز
مدیریت مالی

آموزش

تا 1375
دیپلم علوم انسانی
استاد مطهری

تجربه کاری

1379/08 -1391/12
کارشناس خرید
شرکت مهرگان صنعت فتح

1392/02 -1396/12
کارشناس خرید
مرکز تجارت استیل ایران

درحال آپلود