تصویر

بابک رضاخانی

آخرین ورودی: 1 ثانیه قبل

مدیر کنترل کیفیت

درباره ما

آشنایی کامل به تهیه دستور العمل WPS/PQR /بازرسی از ساخت مخازن تحت فشار،سختی گیر وفیلترشنی،ساخت استراکچر، آشنایی کامل به استانداردهای بازرسی متریال(لوله-فلنج-ورق-اتصالات و...) توانایی مدیریت و سازماندهی~

مهارت ها و ابزار

بازرسی ظاهری جوش(VT)
تست مایعات نافذ(PT)
تست ذرات مغناطیس (MT)

آموزش

1384 تا 1387
کاردانی مکانیک گرایش جوشکاری
دانشگاه آزاد تاکستان

1394 تا 1396
مهندسی مکانیک-ماشین افزار
مهر پیروز

درحال آپلود