تصویر

نازنین داوودی

آخرین ورودی: 1 ثانیه قبل

آموزش

درباره ما

سوابق ڪار(سال):مدیریت خانه مهارت.پذیرش مرڪز مشاوره.مربی مهد.ڪارورزی پیش 1و2.دستیار دندانپزشڪ و مربی دندانپزشڪی ڪودڪان.مربی ڪلاس های فوق برنامه رباتیڪ.چرتڪه.الڪترونیڪ.خلاقیت در مهد ها و مدارس.مربی پیش 2
نام محل های خدمت(سابقه ڪار):مجتمع ڪوثر.توحید جنوبی.میر.خاقانی.هفتون ومشتاق دوم

تخصص ها و توانایی ها در زمینه ڪلاسهای فوق برنامه: خلاقیت.رباتیڪ.چرتڪه.الڪترونیڪ

دوره های گذرانده:دوره ی عمومی و تخصصی 6پایه مرڪز تحقیقات.دوره پیش دبستانی مرڪز تحقیقات.دوره آی سی دی ال.رباتیڪ.چرتڪه.خلاقیت.الڪترونیڪ.

محدوده تمایل به اشتغال:فرقی ندارد
تمایل به همڪاری در سمت:امور دفتری.معاونت.منشی.مدیر داخلی.مربی ڪلاسهای فوق برنامه در زمینه رباتیڪ.چرتڪه.خلاقیت در تایم عصر آماده همڪاری هستم

آیدی تلگرام @Nazanindavoodi73

مهارت ها و ابزار

آموزش
مدیریت

آموزش

ڪارشناسی روانشناسی
ڪوهپایه

درحال آپلود