تصویر

شیوا مسرورفر

آخرین ورودی: 1 ثانیه قبل

مهندس معمار

مهارت ها و ابزار

OFFICE
جستجوی اینترنتی
نرم افزار 3D Max
نرم افزار Photoshop
نرم افزار Revit

آموزش

تا 1388
کارشناسی معماری
شهید رجایی

تجربه کاری

1381/1 -1384/4
کارشناس
دستور نوین

1389/5 -1390/11
کارشناس معماری و طراح فاز 2
ژالکه

1390/9 -1391/1
طراح فاز 2 معماری
نقش نماد

1391/2 -1395/11
سرپرست معماری
انامیس سازان

1396/02 -1396/10
کارشناس معماری و هماهنگ کننده دفتر فنی
بام

1396/10 -در حال حاضر مشغول به کار
طراح و کارشناس معماری
مپسا

درحال آپلود