تصویر

عارف

آخرین ورودی: 1 ثانیه قبل

مددكار

درباره ما

خوش اخلاق خوش رفتار ارتباط گيري موثر خون گرم متعهد و وظيفه شناس نسبت به كار و تلاش براي پيشرفت شخص و گروه

مهارت ها و ابزار

کار گروهی

آموزش

ليسانس
ازاد تهران مركز

تجربه کاری

٩٤/١/١ -٩٨
مدير داخلي و فروش بازرگاني
شركت كشت بافت گياهي هيركان

شركت خصوصي سمت هيت مديره مدير داخلي و قسمت فروش و بازرگاني

درحال آپلود