پرستاری / مهندسی ایمنی / بهداشت حرفه ای / کاردانی برق

 • 8 ماه قبل
 • استان تهران

  شرح شغل

  شرکت سیمان تهران در نظر دارد بخشی از نیروی مورد نیاز خود را  در رشته های پرستاری ، مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای و کاردانی برق، از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی تأمین نماید. 

  متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸ به آدرس اینترنتی tcc.iran-azmoon.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و بــا توجه به شـرایط ذکر شده نسبت به ثبت نـام اقدام نمایند.
   

  مهارت های شغلی