پرستاری / مهندسی ایمنی / بهداشت حرفه ای / کاردانی برق

  • 2 هفته قبل
  • استان تهران
  • ارسال شده در فوریه 9 ,2020

شرح شغل

شرکت سیمان تهران در نظر دارد بخشی از نیروی مورد نیاز خود را  در رشته های پرستاری ، مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای و کاردانی برق، از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی تأمین نماید. 

متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 98/11/28 به آدرس اینترنتی tcc.iran-azmoon.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و بــا توجه به شـرایط ذکر شده نسبت به ثبت نـام اقدام نمایند.
 

مهارت های شغلی