تراکت پخش کن خانم

  • امور فنی و خدماتی
  • آزاد
  • 7 ماه قبل
  • استان تهران ,تهران
  • حقوق تا 1 میلیون / ماهانه

شرح شغل

به یک تراکت پخش کن خانم یاآقا باظاهری آراسته درمنطقه چهارراه سرسبز

هر روز ازساعت ۴تا۷شب

باحقوق ثابت ۸۰۰تومن نیازمندیم

تماس ۰۹۱۹۶۰۹۹۱۴۴

مهارت های شغلی