استخدام میزبان و سالندار جهت رستوران

  • 2 هفته قبل
  • مشهد ,استان خراسان رضوی
  • ارسال شده در فوریه 10 ,2020
  • نوع نیروی درخواستی کارگر

شرح شغل

به میزبان و سالندار جهت رستوران برکت کباب در مشهد نیازمندیم.

05138930101 

موبایل 09903067932 

آدرس مشهد – بین وکیل آباد 27 و 29

مهارت های شغلی