تصویر

علی عالیزاده

استادکار درب و پنجره های upvc

مهارت ها و ابزار

فنی پایه یکم

آموزش

دیپلم

تجربه کاری

۹۳ -در حال حاضر مشغول به کار
استاد کار
گروه صنعتی آیاز ( نمایندگی wintech )