Notice: Undefined variable: icon_html in /home1/karjoyan/public_html/wp-content/themes/nokri/inc/theme-shortcodes/shortcodes/how_works.php on line ۲۰۱

راهنمای کارجویان عزیز

با ثبت مشخصات خود با کارفرمایان ارتباط بر قرار کنید

کارجویان عزیز برای رسیدن به شغل رویایی و هدف شغلی خود باید در ابتدا در سایت هوشمند کارجویان ثبت نام کنند و سپس در صفحه پیشخوان بخش ارسال رزومه با وارد کردن مشخصات فردی و ارسال عکس پرسنلی خود ( ارسال عکس اجباری نیست ولی رزومه هایی که عکس دارند از طرف کارفرمایان مورد توجه بیشتری قرار میگیرند ) و تکمیل بخش سوابق تحصیلی و کاری , رزومه خود را تکمیل نمایند. هر چقدر سوابق تحصیلی و سوابق شغلی کاملتر باشد کارجوی عزیز از طرف کارفرمایان درخواست های بیشتری را جهت مصاحبه شغلی دریافت می نماید.

تصویر